واژه باران

ببار ای بارون ببار، با دلم گریه کن خون ببار...

مزاحم!

  • ۰۷:۳۸

ما که از برجام پاره کردن امریکا نمی ترسیم، ما فقط از هارت و پورت های تهدید به جنگ امریکا می ترسیم! 

ما که از تحریم های دوبله و سوبله امریکا و اروپا و بتون توی راکتور ریختن نمی ترسیم، ما فقط از اخم کردن امریکا و اتحاد جامعه جهانی 5 کشور اروپا!! برعلیه خودمون می ترسیم!

ما که از دروغ گفتن و گند زدن به مملکت و آزموده را برای بار هزارم آزمودن نمی ترسیم، ما از رای نیاوردن و رییس جمهور نشدن می ترسیم!

ما از پامال کردن خون شهدای هسته ای نمی ترسیم که، ما فقط از تیراندازی داعش در مجلس می ترسیم!

ما که از برقراری ارتباط با جامعه جهانی امریکا و اروپا ترسی نداریم، ما فقط از مستقل بودن و توی دهن زیاده خواهان زدن می ترسیم!

ما چون از تحریم نمی ترسیم، به سوی فتح قله های تحریم پیش می رویم! و چون از جنگ نمی ترسیم، به دشمن مهاجم پناه می بریم! 

حالا که بناست ضایع بشویم، چرا به دست امریکا ضایع بشویم؟ ما خودمان، به دست خود، خودمان را ضایع می کنیم تا اجازه دخالت در امور داخلی خود را به امریکا نداده باشیم!!!!


اصل مطلب از وبلاگ دکتر یونس +

  • ۱۰۰
Designed By Erfan Powered by Bayan