واژه باران

ببار ای بارون ببار، با دلم گریه کن خون ببار...

وقتش نیست!

  • ۲۱:۴۸

از برنامهء وقتشه خیلی بدم میاد! 

از شخص مجریش، از نحوهء اجراش، از بی محتوایی حرفهاش، از قربون صدقه رفتنهای بیخودی حال بهم زنش، از پیام دادن های خیلی بیش از حد رو، از ایدهء جلف برنامه اش، از ویژه برنامه نوروزش، از ترکیب بیمزهء جیغ و دست و هورا به سبک عموپورنگ و مزه پرانی به سبک مهران مدیری، از همه چیش بدم میاد. خیلی زیاد! 😠😠😠

و با کمال تاسف دخترم این برنامه مزخرف رو که درست سر شب پخش میشه، دوست داره! 😟😟

و تلویزیون ما هر روز بین نهال و نسیم نوسان میکنه! 😩


+ صرفا برای خفه نشدن، نوشته شد!

  • ۵۱
Designed By Erfan Powered by Bayan