واژه باران

ببار ای بارون ببار، با دلم گریه کن خون ببار...

مرگ بر اسرائیل

  • ۱۸:۴۴

وسط این همه غم و غصه و خبرهای ناراحت کننده، یه خبر هم به گوشمون رسید که می تونیم به عنوان جوک سال انتخابش کنیم و تا بیست و پنج سال بعد بهش بخندیم!

 سخنگوی ارتش اسرائیل به زبان عربی، حدیثی رو از پیامبر صلوات علیه و آله نقل کرده که: من تشبه بقوم فهو منهم. و از محمد بن عبدالوهاب هم نقل کرده که شیعیان ضد اسلام هستند. و از این مقدمات نتیجه گرفته که ای قوم مسلمانان مبارز غیر شیعه، چرا با اسرائیل می جنگید تا مثل شیعه های ایرانی باشید؟ ای حماس چرا با تشبه به ایرانیها، ضد اسلام میشوید؟


بالاخره اون ژن "یحرفون الکلم عن مواضعه" شون، یه جایی باید خودش رو نشون بده یا نه؟ 

مسلمانی که با اسرائیل آدمکش مسلمانکش صلح میکنه، اما با مسلمان شیعه نه! 

اسلامی که برای حفظ و حمایتش و تفسیر متونش، یک جنایتکار صهیونیست صلاحیت داره، اما علمای شیعه نه! 

فکر میکنم باید خدا رو شکر کنیم بخاطر این حرفهای خنده دار و مسخره. که هم نشان دهندهء ضعف و سستی بیش از پیش اسرائیله و هم روشن کننده دروغ ها و دسیسه هاشون.

  • ۷۸
Designed By Erfan Powered by Bayan