واژه باران

ببار ای بارون ببار، با دلم گریه کن خون ببار...

کابوس

  • ۰۸:۳۶

یک پاک کن عظیم الجثه، غرش کنان و در حالی که از دو سوی پوزه اش خرده های چرک به اطراف می پاشید دنبالش افتاده بود. 

تمام خطوط ردپایش را، هر چه که بود - طرح یا نوشته، شکسته یا خمیده، ساده و یا پیچیده- حریصانه می بلعید و پیش می آمد.

اینطور دریافت که پاک کن می تواند حتی خود او را هم پاک کند.

مداد سیاه کوچولو از خواب پرید. 

در میان صفحهء سفید بزرگی گمشده بود. 


  • ۳۷

مهندس تخریب

  • ۱۷:۳۸


خش... خش... خش...

باد شبانه، به استحکام ساخت لانهء گنجشک ها نظارت می کند.

  • ۴۶

رفیق باز تنها

  • ۱۷:۳۰

در گذر از کویر تنهایی،

   از رود شور صمیمیت نوشید.

           هر چه نوشید، تشنه تر شد.

  • ۳۸

ای دوست...

  • ۱۸:۰۵

تعارف کردی که گفتی کسی جای مرا نگرفت؟ 

میدانی؟ دوست داشتم باور کنم. نتوانستم. 

+ یادم باشد بهترین دوست کسی نباشم.

  • ۱۵

از دل برود...

  • ۱۸:۲۱

+نیستش.

- گمش کردی؟

+نمیدونم. یه جایی قایمش کردم، یادم نیست...

- از بس که شلخته و شلوغی. روی میزتو ببین چه خبره!

+ اگه تو این شلخته-شلوغیها بود، راحت تر پیدا میشد...

من هر وقت یه چیز مهمی رو جای مخصوصی قایم میکنم که گم نشه، دقیقا همون گم میشه. چون یادم میره کجا بود...

- عجب! از شما زنها این چیزها برمیاد...

+ نه، من تو زنها یه استثنام. مردها بیشتر اینجورین.

- تو از کجا مردشناس شدی؟

+ مردشناس نیستم. رفتارشون با چیزهای دیگه رو نمیدونم، اما فکر میکنم با زنها اینجورین. زنها رو پنهان میکنن تا ازشون محافظت کرده باشن؛ بعد فراموش میکنن کجا مخفیش کرده بودن.

- حالا تو خیلی مخفی هستی؟

+ جاهای مختلفی برای مخفی کردن هست. همیشه توی پستو و آشپزخونه یا تو خونه نیست... گاهی حتی تو دلشون پنهانش میکنن. این نکتهء اصلی نیست. زن از مخفی بودن بدش نمیاد. استقبال میکنه. زن محجوب و مستور و پوشیده بودن رو می پسنده.  برای بیرون آوردن زن از خانه و محل امنش، هر جا که باشه، باید تبلیغ و ترغیب وجود داشته باشه.

اما نکتهء اصلی "فراموش شدن"ه. چیزی که نمیدونم چرا مردها مشتاقش هستن. اینکه هر چه سریعتر بار حضور زن رو از روی دوش حافظه شون سبک کنند و او رو به دیار فراموشی بفرستند...

چرا دیده نشدن و پنهان بودن، باعث فراموش شدن میشه؟

 چرا شما فقط چیزی رو که می بینید، به یاد میارید؟

 چرا زنهای پوشیده و پنهان فراموش میشن؟


  • ۱۳
۱ ۲
Designed By Erfan Powered by Bayan